Välj en sida

Tjänster

Park, trädgård & fastighetsskötsel.

Om oss och vad vi erbjuder.

Basta parkteknik erbjuder ett antal tjänster till mycket konkurrenskraftiga priser.

Vi anlägger och sköter trädgårdar och parker, vi röjer skog och igenvuxna marker. Vi klipper häck och beskär träd. Vi skottar snö, både på mark och tak och vi utför halkbekämpning.

Vi utför arbete åt både privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar och kommuner – både enstaka uppdrag eller avtal. Hör av dig med en prisförfrågan för dina behov.

Om oss och vad vi erbjuder.

Basta parkteknik erbjuder ett antal tjänster till mycket konkurrenskraftiga priser.

Vi anlägger och sköter trädgårdar och parker, vi röjer skog och igenvuxna marker. Vi klipper häck och beskär träd. Vi skottar snö, både på mark och tak och vi utför halkbekämpning.

Vi utför arbete åt både privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar och kommuner – både enstaka uppdrag eller avtal. Hör av dig med en prisförfrågan för dina behov.

Trädgårdstjänster

 • Grässklippning
 • Häckklippning
 • Stenläggning
 • Anläggning
 • Beskärning av fruktträd
 • Parkskötsel

 • Trädbeskärning
 • Hamling av alléer
 • Trädfälling
 • Grönyteskötsel
 • Ogräsbekämpning
 • Övriga tjänster

 • Slyröjning
 • Snöskottning
 • Takskottning
 • Halkbekämpning
 • Poolskötsel